Schaamteloos

Hoe vaak gebeurd het niet, dat je vrouw b.v. je a.h.w. “op het matje roept”,omdat je je niet goed gedragen had tijdens een bezoek aan vrienden. Je hoort het haar nog zeggen: “Je moest je schamen over je gedrag!” Misschien werden de schouders opgehaald en gaf je een wat onverschillig antwoord. Later dacht je er toch over na en moest je erkennen, dat die houding tegenover die anderen absoluut onwijs en onredelijk was geweest. Ja, ik zou me moeten schamen. Hoogmoed kan je dan ervan weerhouden om het niet alleen te erkennen, maar het zou dan heel goed zijn, wanneer je je excuus vraagt. Ja toch?

Verandering van denken

Verandering van denken. Ik heb een uitspraak van Vicotor Hugo gevonden, waarin hij iets belangrijks zei n.l. “Een revolutie kan alles veranderen behalve het menselijk hart. “De Bijbel bevat alle menselijke wijsheid belicht door de totale goddelijke wijsheid.” Vele wijze woorden zijn er door de eeuwen heen gesproken door de grote denkers en filosofen in de wereld. Natuurlijk hebben mensen door inzet van het in praktijk brengen van wijze woorden een beter resultaat opgeleverd in relatie's met anderen of op ander sociaal vlak, toch bleven bij de meeste mensen het bij “wijze woorden”!

Voorkom infarct

Dit gaat over het redden van een mensenleven

“Goeie genade!”

Ik bereidde me pas voor voor vier radioprogramma`s. Èèn daarvan gaf ik als thema: “Een gunst verdienen?”
Ik dacht dat het wel goed zou zijn om in dit korte stukje er bij stil te staan.

Mijn weblog

Genade betekent niet de vruchten plukken, die wij hebben gezaaid, maar ontvangen, wat wij niet verdiend hebben.
Genade is het onuitsprekelijke gebeuren, dat God in een mens welgevallen heeft. (Theoloog Karl Barth.)
Co.

Nieuws maart 2011

De realiteit van God, de Schepper,

Door al de jaren heen heb ik zo vaak ervaren, dat God realiteit voor me is. Ook nu ik alleen ben, nà het overlijden van mijn vrouw Gerda op 15 juni 2010, is daar die absolute zekerheid, dat God alles onder Zijn controle heeft. Het leven is zo betrekkelijk, maar God is

Subscribe to Co.Kaptein.news2all.org RSS